Oferta

Usługi projektowe:

 • wykonywanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych (obiekty mieszkaniowe, garażowe, handlowo - usługowe, użyteczności publicznej, administracyjno – biurowe, hale przemysłowe, obiekty historyczne, sakralne, sportowe, służby zdrowia itp.),
 • adaptacja projektów typowych,
 • opracowywanie projektów zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących, adaptacji oraz rozbudowy obiektów,
 • tworzenie koncepcji architektonicznych i urbanistycznych,
 • wykonywanie projektów wnętrz.

Proces inwestycji:

 • realizowanie zadań związanych z procedurą formalno – prawną opracowań,
 • występowanie w imieniu inwestora przed organami administracyjnymi uzyskując w jego imieniu decyzje administracyjne, takie jak: decyzja o warunkach zabudowy, decyzja na lokalizację zjazdu, decyzja o pozwoleniu na budowę, itp.

Pozostałe usługi:

 • inwentaryzacje budowlane,
 • ekspertyzy, opinie techniczne, analizy, specyfikacje niezbędne do realizacji inwestycji,
 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • nadzór budowy,